طراحی سایت داینامیک

طراحی سایت داینامیک

محتوای سایت های داینامیک بعد از طراحی توسط افراد عادی که دسترسی به سیستم مدیریت محتوای سایت را داشته باشند، قابل تغییر است. زبان برنامه نویسی وبسایت های پویا می‌تواند براساس نیاز متفاوت باشد اما عمدتاً از زبان های ASP، ASP.Net و Php استفاده می‌شود و از زبان های کمکی CSS و Silver light و یا Ajax برای ایجاد قابلیت های ویژه نیز بهره گرفته می‌شود.
در این گونه از سایت ها ابتدا اسکلت سایت توسط طراح ایجاد می‌شود و سپس محتوا توسط مدیران سایت ‌ها تغییر می ‌کند مانند فرم قراردادی که یک بار توسط فردی ایجاد می‌ شود و توسط افراد دیگری بارها تکمیل می ‌شود، از این رو طراح نسبت به محل قرار گرفتن و اندازه دقیق متون و تصاویر و سایر عناصری که بعداً توسط مدیران سایت ها تغییر می‌ کند اطلاع ندارد. بنابراین چاره‌ ای ندارد جز این که همه حالات را در نظر بگیرد و این کار سبب می ‌شود تا حدودی از گرافیک و جلوه سایت کاسته شود.