درباره ما

درباره


اهداف شرکت

در قسمت درباره ما توضیحاتی پیرامون شرکت شما ارائه می شود. این توضیحات می تواند شامل اطلاعاتی مانند تاریخچه ثبت شرکت، ایده و هدف ثبت آن، تاریخ آغاز فعالیت شرکت، تعداد کارمندان، زمینه های کاری، دستاوردها و پروژه ها، نمایشگاه های شرکت کرده، سیاست ها و برنامه های آینده شرکت شما و در مجموع هر اطلاعاتی که مخاطب را بیشتر با شما آشنا می کند باشد. هدف از ایجاد قسمت درباره ما اعتمادسازی برای مخاطب است. افراد نسبت به شرکت هایی که اطلاعات خود را در اختیار مخاطب قرار می دهند، حس خوبی پیدا می کنند. هدف این قسمت این است که با ارائه توضیح از شرکت شما، مخاطب را به استفاده از خدمات شما ترغیب کند.

هر شرکت می تواند مجموعه متنوعی از خدمات را ارائه دهد. معرفی خدمات به مخاطبان کمک می کند تا با رویکردهای شرکت شما بیشتر آشنا شده و بتوانند بر اساس نیازهای خود، از بین خدمات شما انتخاب کنند.


تاریخچه شرکت

1385
1387
1390
1395